×

Hoe komen we samen deze crisis door?

Friday May 01, 2020
Back to overview
Share this article
Toen eind februari het nieuws van de eerste meldingen van corona in Nederland ook ons bereikte hadden we nog de hoop dat het allemaal wel mee zou vallen. Een griepgolf hebben we vaker te verwerken gehad, dus hop schouders eronder en door.
 
Het bleek echter wel iets meer te zijn dan een griepje. Ons kantoor, en dus ook onze medewerkers, is gelegen in een van de zwaarst getroffen regio’s van Nederland. Al snel werd ons pijnlijk duidelijk dat dit niet zomaar een griepje is. Om vanuit eerste hand te zien wat dit virus ook met fitte mensen doet is ontnuchterend kan ik u vertellen. Daarom zien wij de huidige maatregelen ook als een terecht noodzakelijk kwaad. Hoewel de maatregelen noodzakelijk zijn, is het economisch leed enorm. Wij krijgen dan ook terecht veel vragen over hoe nu verder.
 
Een verzekering heeft als primair doel om uw financiële risico’s af te dekken. Bij brand moet de boel herbouwd worden en deze lasten kunnen de meeste ondernemers niet zelf dragen. Vandaar een verzekering. Dit geldt uiteraard ook voor de wettelijke doorbetaling van het loon bij een zieke werknemer. 104 weken loon doorbetalen zonder dat daar arbeid tegen over staat is een behoorlijke strop.
 
Laat ik beginnen bij de verzuimverzekering. Deze verzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van medewerkers die hun arbeid niet kunnen verrichten als gevolg van een ongeval of ziekte. Daar zit ook meteen de crux. Om voor verzekeringsdekking in aanmerking te komen moet uw medewerker ziek zijn. In de eerste dagen van onze “intelligente lockdown” werden verzekeraars geconfronteerd met bedrijven die hun gehele personeelsbestand ziek melden. Het is echter onwaarschijnlijk dat uw gehele personeelsbestand ziek is. De voorwaarden zijn hierin duidelijk: ziek is ziek. Mensen die dus verplicht thuis zitten, maar niet ziek zijn, komen dus niet voor verzekeringsdekking in aanmerking. De overheid heeft hier de NOW voor in het leven geroepen. Binnen deze regeling kunt u maximaal 90% van loonkosten vergoed krijgen vanaf 1 maart 2020. U kunt uw aanvraag indienen op de website van het UWV.
 
Wij krijgen ook veel vragen of er dekking is op een verzekering voor de gederfde winst die is ontstaan als gevolg van deze crisis. Op deze vraag is het antwoord duidelijk: nee! De meeste ondernemers beschikken over een bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering vergoedt uw vaste lasten en gemiste netto winst over een bepaalde periode van bijvoorbeeld 52 weken. Er moet echter een gedekt evenement aan vooraf gaan om op deze verzekering aanspraak te kunnen maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld brand. Schade die is veroorzaakt door het coronavirus is niet gedekt op deze verzekeringen. De aangekondigde steunmaatregelen kunt u terug lezen op de website van de rijksoverheid. Waar in eerste instantie de hele bakkersbranche buiten de boot dreigde te vallen voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming schade COVID-19) is deze, ten tijde van het schrijven van deze column, wel beschikbaar gekomen voor “Winkels in brood en banket” (SBI-code: 47241). Heeft u echter als hoofdactiviteit “Verwaardiging van brood en vers banketbakkerswerk” (SBI-code: 1071), dan komt u helaas nog niet in aanmerking voor de regeling. Het loont echter om zelf even op de  website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te kijken. Met uw KVK-nummer bij de hand kunt u eenvoudig controleren of ook u in aanmerking komt voor deze regeling.

U leest de rest van de column van Jos Alma in de nieuwe uitgave van NBT Magazine, die vandaag verschijnt.