×

Hoe verging het bakkers in het derde kwartaal?

Woensdag 09 oktober 2019
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Het is altijd weer een meetmoment dat een duidelijk beeld geeft van de ontwikkelingen in de bakkersbranche: de cijfers afkomstig uit de Beko OmzetBarometer. ‘De gegevens van de Beko OmzetBarometer tot en met week 39 geven een goed beeld van het eerste drie kwartalen van 2019’, zo valt op te maken uit een communiqué van Beko. ‘In de gegevens is rekening gehouden met het effect van de btw-verhoging. De gegevens van 2018 zijn omgerekend naar het nieuwe btw-tarief van 9%.’
 
‘In het derde kwartaal is het aantal kassabonnen verder gedaald ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Nu mag het aantal kassabonnen niet gelijk worden gesteld aan het aantal unieke klanten, omdat een klant meerdere malen per week de winkel kan bezoeken. Toch kunnen we er wel van uitgaan dat de ontwikkeling van het aantal kassabonnen en het aantal klanten gelijke tred houdt.’
 
‘De dalende trend is al enige jaren gaande en slechts af en toe is er een korte periode van stabilisatie, waarna de daling zich weer inzet. Hoewel we spreken over gemiddelden zou je op basis van deze gegevens kunnen stellen dat gemiddeld genomen de bakkerswinkel in 2019 door ongeveer twintig klanten per week minder wordt bezocht. Tot nu toe wordt de afname van het aantal kassabonnen nog gecompenseerd door de hogere gemiddelde besteding, maar die ontwikkeling lijkt eindig. De omzet ligt hierdoor nog wel iets hoger dan vorig jaar, maar de verkochte hoeveelheden vertonen nagenoeg geen toename, maar eerder een lichte daling.’
 
‘Vaak zien we dat prijsverhogingen (in dit geval vooral de btw-verhoging) leiden tot een verlaging van het aantal klanten dat de bakkerswinkel bezoekt. Er is geen onderzoek waarbij dat hard kan worden aangetoond, maar de gegevens van de laatste jaren duiden wel op een dergelijke ontwikkeling. Hiermee zit de bakker/ondernemer in een lastige spagaat. Het is jaarlijks noodzakelijk om de voortdurende kostenstijgingen in de prijs te compenseren, maar dit zet mogelijk het aantal klanten verder onder druk.’
 
‘Bovendien is het niet altijd eenvoudig voldoende onderscheid te blijven maken met de supermarkt. Steeds vaker constateren we dat de gunfactor een belangrijk argument vormt om de bakkerswinkel te bezoeken. Een goed functionerend winkelteam vormt daarbij een absolute voorwaarde. Hoe meer filialen en hoe verder de bakkerij van de winkels afstaat, hoe lastiger dat is te realiseren. Hoewel sommigen dat goed voor elkaar hebben is daar nog altijd winst te behalen. Daarnaast moeten de producten natuurlijk elke dag “top” zijn.’
 
De Beko OmzetBarometer is een initiatief van Beko. Meedoen is gratis. De Beko OmzetBarometer kunt u gebruiken op elk gewenst moment en op elke locatie. Simpel invoeren leidt tot waardevolle getallen en grafieken. Neem contact op met Beko Advies om u op te geven voor de Beko OmzetBarometer: tel. 088-20 23 200 of per mail info@beko-advies.nl.