×

Stichtingsakte getekend van “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”

Vrijdag 15 november 2019
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Het worstenbroodje is natuurlijk onlosmakelijk met Brabant verbonden. Sinds 16 maart 2016 staat het worstenbroodje zelfs op de lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op maandag 11 november werd bij de notaris de Stichtingsakte getekend van “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”. Een nieuwe mijlpaal is hiermee bereikt.
 
Het doel van de Stichting is het bevorderen en in stand houden van het bakkersambt, met name van het Brabants worstenbroodje, het organiseren van wedstrijden, het geven van workshops, het informeren van derden en de instandhouding van het Brabants Cultureel Erfgoed.
 
Op dinsdag 12 november vond op vier verschillende Brabantse scholen (Markland College in Oudenbosch, De Rooi Pannen in Eindhoven, Curio in Breda en het Summa College in Eindhoven) een workshop worstenbrood bakken voor de thuisbakker plaats. Na een oproep op Omroep Brabant was na één week de limiet bereikt wat betreft het aantal deelnemers. Elke deelnemer ging met een volle doos eigen gebakken worstenbroodjes naar huis. Op de locatie van Curio afdeling Bakkerijopleidingen MBO in Breda was zelfs Lars van Dongen aanwezig om een demonstratie te geven hoe hij de worstenbroodjes maakt. Lars was dit jaar de kampioen bij de klasse van professionele bakkers. De scholen konden terugkijken op een zeer geslaagde avond.
 
Leerlingen VMBO, studenten MBO zittende op een school in Brabant of in Brabant woonachtig en thuisbakkers woonachtig in Brabant kunnen zich nu inschrijven voor de wedstrijd van 2019. Zie hiervoor www.hetlekkerstebrabantseworstenbroodje.nl.