×

Meer bekend over TEK-regeling

Woensdag 21 december 2022
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
TEK biedt zoals u weet een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen voor energiekosten. De regeling is nu verder uitgewerkt.
 
Aanvragen vanaf het eerste kwartaal
De precieze datum van aanvragen wordt later bekend. Het zal in het eerste kwartaal van 2023 zijn.
 
Voor wie is TEK?
 U komt in aanmerking voor TEK als de energiekosten van uw mkb-onderneming minimaal 7% van de omzet zijn. Er is geen eis meer aan de minimumhoeveelheid die u jaarlijks verbruikt. Er wordt getoetst of u aan deze 7% voldoet.
 
Dit wordt als volgt berekend:
•          Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt getoetst via het standaard jaarverbruik en de jaarafname. Dit is een nauwkeurige verwachting van het verbruik van het komende jaar. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. De peildatum is 1 januari 2023;
•          Er wordt gerekend met een modelprijs voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze prijs wordt in januari 2023 bekend;
•          Uw jaaromzet. Deze wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022.
 
Aanvragen met terugwerkende kracht
U kunt de TEK vanaf het eerste kwartaal van 2023 met terugwerkende kracht aanvragen. De subsidie is een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs. De stijging van de kosten moet wel hoger zijn dan een bepaald minimumbedrag. De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Na uw aanvraag wordt er zo snel mogelijk een besluit genomen. Als u recht heeft op deze regeling ontvangt u binnen een week 60% van de maximale subsidie als voorschot.
 
Wanneer de definitieve subsidie berekend is (vaststelling) wordt de definitieve hoogte van de subsidie bepaald. Alle ontwikkelingen en het laatste nieuws vindt u op: www.rvo.nl/tek.